Uprawnienia

1. Wprowadza się zerowe stawki opłat, które przysługują następującym użytkownikom dróg :
Osobom niepełnosprawnym posiadającym „kartę parkingową” wydawaną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

2. Winiety parkingowe z „zerową” stawką opłat dla użytkowników wymienionych w ust.1 pkt1 i 5-7 wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok.

 

3. Winiety określone w ust.1 pkt 1 i 5-8 wydawane są na wniosek składany do Burmistrza Nysy – w odniesieniu do dróg gminnych oraz do starosty Nyskiego – w odniesieniu do dróg powiatowych.